Citáty

 

Dej každému dni příležitost, aby se stal tím nejkrásnějším dnem Tvého života."

M.Twain

„Změň svůj pohled na věci a věci, na něž hledíš, se změní.“

Wayne Dyer

 

 „Čím více trénuji, tím mám větší štěstí.“

Golfista Gary Player

 

„Máš v sobě tichou svatyni, kam se můžeš kdykoliv uchýlit a být sám sebou.“

Hermann Hesse

 

„Chceme-li se na svých cestách vyhnout trnům, nemá smysl pokoušet se celý svět zakrýt kůží, stačí obout si jeden pár bot.“

Buddhistický filozof Šantidéva

 

„Vaše současná situace nijak nedeterminuje to, kam můžete jít. Určuje jedině to, odkud vyrážíte.“

N.Qubein

 

„Štěstí nezávisí na vnějších věcech, ale na tom, jakým způsobem se na ně díváme.“

L.N.Tolstoj

 

„Bolest je nevyhnutelná, ale utrpení je volitelné.“

 Dalajlama

 

„My lékaři prakticky nic neděláme. Jenom pomáháme vnitřnímu doktorovi a dodáváme mu odvahu.“

 A. Schweitzer

 

„Užívej si čas pro lidi, které miluješ. Jednoho dne přijde den, kdy si řekneš „Přál bych si, abych to byl udělal.“ nebo „Jsem rád, že jsem to udělal'“.

 Zig Ziglar

 

„Dobrý hráč je ten, který je tam, kde je puk. Vynikající hráč je ten, který je tam, kde bude puk.“

W.Gretzky

 

„Události, lidi a situace k sobě přitahujeme a přivoláváme prostě tím, kým jsme.“

M.Dzirasa

 

„Je důležité vyjádřit se tím, že se zúčastníme mírového pochodu, ale z vyšší perspektivy potřebujeme stále spíš tančit. Život odpovídá tomu, jak tančíme, ne jak pochodujeme.“

Yoko Ono

 

„Síla stvořit lepší budoucnost je už tady. Dobrou budoucnost vytváříte sami tím, že tvoříte dobrou přítomnost.“

Eckhart Tolle

 

„Ať jste kdekoli, buďte tam naplno. Jestliže se vám toto místo a toto chvíle zdají nesnesitelné a činí vás nešťastnými, máte tři možnosti: osvoboďte se z té situace, změňte ji, anebo ji naplno přijměte. Jestliže chcete převzít zodpovědnost za svůj život, musíte si zvolit jednu z těchto tří možností a zvolit si ji hned teď. Pak musíte přijmout následky.“

Eckhart Tolle

 

„Představivost je důležitější než znalosti, neboť znalosti definují vše, co známe a čemu rozumíme, ale představivost ukazuje na vše, co teprve můžeme objevit a vytvořit.“

Albert Einstein

 

„To, co děláme, se sbírá. Budoucnost je výsledkem toho, co děláme právě teď.“

Pema Chödrön

 

„To je mé prosté náboženství.  Není třeba chrámů, není třeba komplikované filozofie. Náš vlastní mozek, naše vlastní srdce jsou chrámem, laskavost je filozofií.“

Dalajláma

 

 „Prožil jsem spoustu útrap, z nichž většina se nikdy nestala.“

Mark Twain

„Chudým nepomůžete tím, že budete jedním z nich.“

 A.Lincoln

 

„Vždycky existuje lepší možnost.“

 T.A.Edison

 

„Vše, čím jsme, je výsledkem toho, co si myslíme. Mysl je vším. Stáváme se tím, co si myslíme.“

Buddha

 

 „Svému světu propůjčujeme význam odvahou našich otázek a hloubkou odpovědí.“

Carl Sagan

 

„Změnu pochopíte jedině tak, že se do ní ponoříte, necháte se jí unášet a začnete tančit v jejím rytmu.“

Alan Watts

„Přesvědčení lpí, víra osvobozuje.“

 

„Když se osvobodím od toho, čím jsem, stávám se tím, čím bych mohl být.“

Lao-c´

„Život by neměl být cestou k hrobu s úmyslem dorazit bezpečně na místo v upraveném a dobře zachovalém těle, lepší je přiřítit se smykem v oblaku kouře, celý vyčerpaný a zřízený, se zvoláním ‚Páni! To byla ale jízda!‘“

Hunter S.Thompson

 

„Kdo neprošel peklem svým tužeb, ten je nikdy nepřekonal.“

 C.G.Jung

 

„Srovnávání je smrt radosti.“

M.Twain

 

„Opravdové milostné vztahy nikdy nekončí.“

R.Bach

„Ego – dobrý sluha, zlý pán.“

 

„Vaším úkolem je ponořit se do vašeho srdce. A rozpomenout si na to, co už víte. Nejlepší guru žije ve vašem nitru.“

 

„Radost je výsledkem volby radosti.“

 

„Nevěřte všemu, co vás napadá / co si myslíte.“

 

„Zůstaňte pevně v NYNÍ a strach ztratí nad vaším životem moc.“

 

„Štěstí je otázkou náhledu na život.“

 

„Prodej chytrost, kup si úžas.“

Rúmí

„V jednoduchosti je síla.“

S.Chinmoy

„Začít stíhat znamená přestat spěchat.“

M. Dzirasa

„Na zázraky nevěřím. Spoléhám na ně.“

Yog Bhajar

 

„Neučíme se tanec, tanec nás učí.“

S.Richards

 

„Příležitost tančí s těmi, kdo už jsou na tanečním parketě.“

J.Brown

„Tanec je nejrychlejší, nejpřímější cestou k pravdě.“

G.Roth

„Život není o čekání, až přejde bouře, ale o tančení v dešti.“

 

„Člověk, který vykonává práci své duše, životem tančí.“


„Vaše schované klenoty touží po tom, být odhaleny.“

E.Gilbert

 „Často je důležitější loď, kterou si vyberete, než síla, kterou pádlujete.“

P.Sýkora

„Lehkost je klíčem k úspěchu.“

 

„Nesnažte se. Konejte nebo nekonejte.“

Yoda

„Chyba je přítel. Je to příležitost k objevování.“

Montessori

 

Nehledejte chybu, hledejte nápravu.

H.Ford

Dej každému dni příležitost, aby se stal tím nejkrásnějším dnem Tvého života.

M.Twain

Naše tělo je zahradou. Naše vůle je zahradníkem.

W.Shakespeare

Věci nejsou nikdy tak, jak jsou.  Jsou vždycky tím, co z nich uděláme.

J. Anouilh

Odvaha je prvním krokem ke všemu velkému.

J.W.Goethe

Jedna z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je vlastní tvořivost.

Virginia Satir

Čím je pro tělo mýdlo, tím je pro duši humor.

Židovské přísloví

Když se za štěstím zavřou jedny dveře, otevřou se jiné, my však někdy ty zavřené sledujeme tak dlouho, že nezpozorujeme, že se pro nás otevřely ty další.

Helen Keller

Nemáš-li sílu hořet a světlo vydávat, aspoň mu necloň.

 

Neříkej vždy, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.

Mathias Claudius

I nejlehčí práci Ti bude těžká, jestliže ji konáš nerad.

Terentius

Nejdražší věci na světě jsou jedině zadarmo.

 

Být rozhodný a odvážný, měnit co, se co měnit dá.

Být trpělivý a snášet, co se měnit nedá.

Být moudrý, abys uměl rozlišit mezi tím, co se měnit dá a co se měnit nedá.

Démosthénes

Dva lidé hledí skrze stejnou mříž. Jeden zří bláto, druhý hvězdnou říš.

Langbridge

Dej pozor na své myšlenky – jsou počátkem Tvým činů.

Čínské přísloví

Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit.

Starořecký výrok

Štěstí je většinou vedlejším produktem toho, že děláme něco, co nás uspokojuje.

Benjamin Spock

Štěstí se dostaví snáze jako vedlejší důsledek činnosti, než usilujeme-li o ně přímo.

Victor E.Frank

Štěstí je stav duše.

 

Pokoj v srdci a radost lidé nezískají ani hromaděním věcí, ani nevšedními zážitky. Všem přeji hlavně pokoj v srdci, radost a naději – to je dnes nejvíce nedostatkové zboží.

 Jana Šilerová

Kdo nemá trpělivost, aby počkal, než pro věc dozraje čas, ten bude k jejímu uskutečnění potřebovat mnohonásobně víc času a energie, pokud vůbec neztroskotá.

Winston Churchill

Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat.

H.Q.Flaccus

Bože, dej mi sílu, abych změnil to, co změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel to, co změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych to dokázal správně rozlišit.

Gilbert Keith Chesterston

Kdo nevidí oheň v sýpce, ten uvidí sýpku v ohni.

Chorvatské přísloví

Podstata lásky není hledět okouzleně jeden na druhého, ale dívat se kupředu stejným směrem.

Antoine de Saint-Exupéry

Dospělí si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou: „Jaký  má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry? Sbírá motýly?“Místo toho se vás zeptají: „Jak je starý? Kolik má bratrů: Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec?“Teprve potom si myslí že ho znají.

Antoine de Saint-Exupéry

Největším štěstím v životě je vědomí, že nás někdo miluje, že nás miluje pro to, jací jsme, nebo spíš přesto, jací jsme.

Victor Hugo

Sto mužů může postavit tábor,

jenom žena dokáže vytvořit domov.

Konfucius

Naše emoce jsou ovlivňovány tím, co si sami o sobě a o světě kolem nás myslíme. Tomu pak věříme a podle toho i jednáme.

William Backus

To, co si sami sobě a o sobě říkáte, určuje to, co děláte. Nejen to. Vaše myšlenky mohou změnit i biochemické reakce ve Vašem mozku, a to jak k dobrému, tak ke zlému.

William Backus

Neznám žádnou jistou cenu k úspěchu, znám jen cestu k jistému neúspěchu. Chtít vyhovět každému…

Platón

Moc slova není moc slov.

 

Nespravuj, co není rozbité. Dělej více toho, co se daří. Místo toho, co se nedaří, dělej něco jiného.

Teze v terapeutickém zařízení

 

Když někdo nechce vidět, nepomůže ani světlo, ani brýle.

Švédské přísloví

Chcete-li zjistit, co znamená jeden rok, zeptejte se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden měsíc, zeptejte se matky, které se narodilo dítě o měsíc dříve.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden týden, zeptejte se redaktora týdeníku.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna hodina, zeptejte se milenců, kteří na sebe čekají.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna minuta, zeptejte se někoho, komu jedl vlak, autobus nebo uletělo letadlo.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna sekunda, zeptejte se někoho, kdo přežil autonehodu.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna milisekunda, zeptejte se vítěze zlaté medaile na olympijských hrách.

Čas na nikoho nečeká. Prožívej plně okamžik svého života. A nejlépe ho oceníš s někým blízkým.

 

Aby něco nového začalo, musí něco skončit.

Kris King

Nový oceán můžete objevit jen tehdy, máte-li odvahu ztratit z dohledu pevninu.

 

Tím, čím se odlišujeme od ostatních, je to nejcennější v nás. Tato jedinečnost dává každému z nás jehou hodnotu a my se snažíme ji všemi způsoby potlačovat. A to o sobě říkáme, že milujeme život.

André Gide

Něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona.

Sádí

Taktní člověk může včele vytáhnout žihadlo, aniž by ho píchla.

 

Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moc než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.

Že naděje vždy vítězí nad zkušeností.

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt.

Robert Fulgum

Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.

Robert Fulgum

Nic mě s druhým člověkem tak rychle nesblíží, jako když vím, čemu se směje. A ve vztahu dvou lidí není nic cennějšího než společný smích od srdce.

Robert Fulgum

Tragédií života není smrt, ale to, co v sobě necháme zemřít ještě za života.

Norman Cousins

Věčně žije ten, kdo žije přítomným okamžikem.

Ludwig Wittgenstein

Každý skutečný tvůrčí čin je darem pro budoucnost.

Albert Camus

V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.

Sigmund Freud

Kdo má čas, má život.

Florio

Řečník má vyčerpat téma, nikoliv posluchače.

Winston Churchill

Nestačí vědět, vědění se musí použít.

J.W.Goethe

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.

Franklin

Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.

Leonardo da Vinci

Zaslouží-li si někdo pochvalu, dbejte, abyste mu ji neodepřeli.

Ruskin

Průměrní lidé mlčí, když se jim něco líbí, a křičí, když se jim něco nelíbí. A to je chyba. Je třeba umět neskrblit chválou.

Dale Carnegie

Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je touha po ocenění.

William James

Mysl je tak trochu jako zahrada. Když jí nedodáme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem.

Erwin G.Hall

Sebeúcta je pověst, jako máš u sebe.

Brian Tracy

Mysl, tělo a duch spolu hrají koncert, aby zajistily zdraví a pohodu.

Carl Thoresen

Chovejte se k lidem, jako by byli takoví, jací by měli být. Tím jim pomůžete stát se takovými, jakými jsou schopni se stát.

J.W.Goethe

Ještě nikdy žádný pesimista neodhalil tajemství hvězd, ani nedoplul k neznámé zemi, ani lidskému duchu neobjevil nové nebe.

Helen Keller

Kdo chce hýbat světem, ať nejdřív pohne sám sebou.

Sokrates

Jsi tím, o čem jsi přemýšlel a čím jsi sám sebe učinil.

Buddha

Vrozenou vlastností člověka je mýlit se, ale jen vlastností hloupého je v omylu setrvat.
                                                                                                                             Cicero

Hory a kameny nám mohou zlámat kosti, ale slova nám zlomí srdce.

Robert Fulgum

Jestliže jdeš po správné cestě, poznáš podle lidí, které na ní potkáváš.

Irské přísloví

Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví.

Blaise Pascal

Koně lze přivést k pramenu, nelze mu ale nařídit, aby pil.

České přísloví

Je-li někdo na vrcholku hory, můžete si být jisti, že tam nespadl.

 

Kdo chce změnit svět, musí napřed změnit sebe.

Sokrates

Často si stěžujeme na překážky, které nám stojí v cestě. Moudrý člověk umí z překážek budovat schody, které ho povedou vzhůru.

J.Penn

Je možné, že nebudeme-li dnes ochotně naslouchat druhým lidem, nebudou ani oni zítra ochotni naslouchat nám.

Anne Long

Stín je součást světla, mlčení je součást řeči.

Bubler

Nezlob se, že růžový keř má trny,

ale raduj se, že trnitý keř má růže.

Arabské přísloví

 

Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá,

nýbrž raduje se z toho, co má.

Démokritos

Řekneš-li si, je to tak a tak, pokus se představit si, že to může být právě naopak.

Simone Weilová

Buď mlč nebo pověz něco, co je lepší než mlčení.

Pythagoras

Vědět, kdy jde čas mlčet a kdy hovořit, to je velká věc.

Seneca

Když klopýtnou ústa, je to horší, než když klopýtne noha.

Africké přísloví

Buďte pány samy sebe, a tak budete pány nad druhými.

 

Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem spočívá jen v tom, že mají rozdílné návyky.

Og Mandino

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna.

Benjamim Franklin

Nesnažte se lidi měnit.   Naučte se stavět na tom, jací jsou, a doplňujte to, co nejsou.

P.J.Howard

Sny dávají životu smysl.                                                       

J.Girard

I ta nejslabší svíčka prosvětlí i tu nejhustší tmu.

Arnold Bennett

Stáváme se tím, o čem vědomě sníme.

M.Atkinson

Štěstí je, když to, co si myslíš, co říkáš a co děláš, je v harmonii.

Mahatma Gandhi

Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.

Michelagelo

Štěstí závisí na nás.

Aristoteles

Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je jen tvrdohlavě udržovaná iluze.

A.Einstein

Kdyby Vám džin nabídl splnění 3 přání, co byste si přáli?... A k čemu potřebujete nějakého džina?

Víra je věřit v to, co ještě nevidíte a odměnou takové víry je vidět to, v co věříte.

Sv.Augustin

Buďte tou změnou, kterou chcete roznést do světa!

Ghándí

Řekni  a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím.

Orientální přísloví

Poznávat neznamená rozebírat nebo vykládat, znamená to plně se zadívat.

 S.Exupéry

Projdi se míli v mých mokasínách a pak se rozhodni, jestli mě zatratíš nebo budeš oslavovat.

Indiánské přísloví

Není třeba chrámů ani složitých filozofií.

Naše vlastní mysl a naše srdce jsou naším chrámem.

Dalajláma

Jsi tím, co jsi byl, a budeš tím, co děláš nyní.

Buddha

To, co jsme, je výsledkem toho, co si myslíme.

Je to založeno na našich myšlenkách a je to tvořeno našimi myšlenkami.

Buddha

Ve vesmíru nic nepomíjí, vše, co se v něm děje, je proměnou.

Pythagoras

Opakování jedné a téže věci s nadějí, že se dostaví jiné než dosavadní výsledky, je zřejmým projevem duševní choroby.

A.Einstein

Tam, kde není radost. tam není cesta.

Oskar Schlag

Budete-li následovat svou radost, svůj pocit štěstí, dostanete se na stezku, jež vždycky extistovala a čekala na vás, a život, který budete žít, bude přesně tím životem, jejž byste žit měli. Následujte svou radost a nemějte obavy a dveře se otevřou tam, kde jste žádné dveře neočekávali.

Joseph Campbell

 Ať už umíš cokoliv, ať už o čemkoli sníš, pusť se do toho. V odvaze se skrývá duch, síla a kouzlo. Pusť se do toho hned teď.

J.W.Goethe

Ten, kdo pracuje rukama, je dělník. Ten, kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. Ten, kdo pracuje rukama, hlavou i srdcem, je umělec.

Sv.František z Assisi

Intuitivní mysl je posvátný dar a racionální mysl je věrný sluha. Stvořili jsme společnost, která uctívá sluhu a zapomíná na dar.

Albert Einstein

Včerejšek je minulost, zítřek je budoucnost, ale dnešek je dar. Proto se mu říká přítomnost (present).

Bill Keane

Plně lidským se stáváš až v okamžiku, kdy začneš sázet stromy, o kterých víš, že ty sám pod nimi nikdy nebudeš sedávat.

 

Jděte za  tím, co ve vás vyvolává radost a štěstí.

Joseph Campbell

Dvě věci by měly děti dostat od svých rodičů: kořeny a křídla.

Johann Wolfgang von Goethe

Mějte radost ze změn, které vás provází, i když vzbuzují respekt. Každá změna je příležitostí…

 

Život se nepočítá počtem nádechů a výdechů, ale počtem chvil, které nám vzaly dech.

 

Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše síla živější, náš intelekt bystřejší a naše chápání méně omezené. Tehdy je pro nás zřejmě lehčí měřit se se světem a zjistit, k čemu se nejlépe hodíme.

´Abdu´l-Bahá

Existuje základní PRAVDA, jejíž neznalost zabíjí bezpočet myšlenek a skvostných plánů. V okamžiku, kdy se člověk TRVALE ROZHODNE,  pak Prozřetelnost se dá také do pohybu. Ku pomoci člověka se pak objevují věci, které by se jinak nikdy nevyskytly.

Cokoliv, co můžeš udělat, či sníš, že můžeš udělat, začni s tím. V ODVAZE tkví genius, síla a kouzlo. Začni s tím TEĎ.

J.W.Goethe

Dostaneš se tam, až si uvědomíš, že tam už jsi.

 Eckhart Tolle

Život je duha plná barev a nic není jen černé nebo bílé. Chceme-li se správně rozhodovat, musíme každou z těch barev vzít v úvahu.

 

Vyjádřením respektu k tomu, co dělají druzí, otevíráte prostor pro respekt druhých vůči tomu, co děláte vy.

 

Lidé jsou jako okenní vitráže. Když na ně svítí slunce, hrají duhovými barvami, září a lesknou se. Když se ale setmí, jejich skutečná krása se projeví jen v případě, když světlo vychází zevnitř.

Elisabeth Ross

Až se naučíš naslouchat svému tělu, uslyšíš i to, co Ti říká Tvá duše.

 

Každý úspěch je výsledkem vědomého či nevědomého využívání pozitivních myšlenek.

S.Johnson

Naše současné výsledky nejsou nic jiného než výsledek našeho dřívějšího uvažování. Jsme tam, kam nás naše myšlenky přivedly, a zítra budeme tam, kam nás dovedou naše dnešní úvahy.                                                                                                                                  B.Pascal

 

K jakému důležitějšímu úkolu může tento život vybízet, než k využití všech možností každého okamžiku, který žijeme?

Robert Maurer

Opravdového tvůrce lze poznat podle jeho schopnosti najít kdykoliv i v té nejobyčejnější a nejmenší věci něco, co stojí za povšimnutí.

Igor Stravinskij

Uvidět to, co jsem měl přímo před očima, mě stálo ohromné úsilí.

Friedrich Nietzsche

Jsou to naše myšlenky, které nás činí šťastnými či nešťastnými.

Aurelius

Konfrontovat člověka s jeho stínem znamená ukázat mu jeho vlastní světlo.

C.G.Jung

Často si myslíme, že terapeuti mají pomáhat nebo zachraňovat. Úkolem terapeuta je uzdravovat sebe samé z programů, které jim zrcadlí jejich klienti.

Hew Len, Svět bez hranic

Svět je zrcadlo. Odráží to, co se děje v nitru.

Nevill Goddard

Žádný svět venku není. Svět je zrcadlo,

Sri Bhagavan

Nejde o to, přidávat léta životu, ale i o to, přidávat život darovaným létům navíc.

Motto Geronotologické společnosti USA

Život je bláznivě nerozumný a zároveň má význam a smysl. Když se tomu prvnímu nesmějeme a o tom druhém nepřemýšlíme, pak je život banální.

C.G.Jung

Spiritualita začíná a končí tam, kde se jedná o to, co považujeme za posvátné.

Pargament

Spiritualita znamená hledání a prožívání posvátného.

Pavel Říčan

Bílí mají hodinky a my černí máme čas.

Domorodec ze střední Afriky

Člověk dává odpověď na nejzákladnější otázku života tím, jak – jakým způsobem žije svůj každodenní život. Každý den je miniaturou celého života. Snaž se nejen „mít“, ale – a to především – i „být“ (být úctyhodným člověkem.)

Martin Buber

Být šťastný a druhého učinit šťastným to je úloha člověka.

Bernard Bolzano

Můžeme se ztratit v blaženství vesmíru, ale stále jsme zodpovědní za to, že nezapomeneme své poštovní směrovací číslo.

Ram Dás

To nejlepší, co někdy můžeme udělat, je, že neuděláme vůbec nic – to je činnost nejvyššího druhu. Rytmus přírody ukazuje „ten pravý čas pro všechno pod sluncem“. Bojovník si váží chvil nehybnosti a rozjímání, v nichž nejvyšší moudrost přijímá přirozený běh života.

Dan Millman

Plakal jsem, že nemám boty, dokud jsem nepotkal člověka, který neměl nohy.

Perské přísloví

V jednu chvíli se člověk odhodlá a vzápětí se rozhoupe i prozřetelnost. Začnou se dít všechny možné věci, které člověku pomáhají – věci, jež by se jinak nikdy nestaly. Celý proud událostí… a objevují se všemožné nepředvídané náhody a náhodná setkání a materiální pomoc, o nichž by se člověku nikdy ani nesnilo. Naučil jsem se hluboké úctě k tomu dotyčnému z Goethova dvouverší: „Pusť se do čehokoli, co můžeš udělat anebo o čem sníš, že dokážeš. Smělost má v sobě ducha a moc a kouzlo.“

W.H.Murray

S tím, jak v tobě roste láska, roste v tobě zároveň i půvab.

Svatý Augustin

Osoba, která vyrukuje s novým nápadem, je blázen, dokud ten nápad nezačne mít úspěch.

Mark Twain

Už jen tím, že hluboce nasloucháme, dokážeme zmírnit bolest a utrpení.

Buddhistické úsloví

Jsme tady, abychom se naučili kráčet s radostí mezi žaly světa.

Joseph Campbell

Opravdové štěstí pramení z toho, že chceme všechno, čeho se nám dostává.

Dan Millman

Čím více dáváš, tím více Ti zůstává.                          

                                                                       Saint-Exupéry     

Čistě logické myšlení nám nemůže přinést nejmenší znalost empirického světa, veškerá znalost reality začíná zkušeností a tou i končí. Tvrzení získaná čistě logickým prostředky jsou úplně prosta reality.

Albert Einstein

Zastávám názor, že vesmírná duchovnost je nejsilnějším a nejsensačnějším hnacím motorem vědeckého výzkumu.

    Albert Einstein

Vytvoření něčeho nového se neuskutečňuje intelektem, nýbrž hravým instinktem, který jedná z vnitřní nutnosti. Tvůrčí mysl si pohrává s předměty, které má v lásce.

C.G.Jung   

Zpomalte a radujte se ze života. Když jdete příliš rychle, nepřicházíte jen o krajinu – přicházíte také o smysl toho, kam jdete a proč tam jdete.

Eddie Cantor

Objev je prý náhoda, která potká připravenou mysl.

Albert Scent-Gyorgyi

Pozorovali jste někdy, komu se přiházejí náhody? Šťastná náhoda přeje připravené mysli.

Louis Pasteur

Člověk je bludištěm i pro sebe samého.

A.Lustig

Dej člověku rybu, nasytíš ho jednou. Nauč jej lovit ryby a nasytíš ho navždy.

Arabské přísloví

Největší dobro druhému neprokážete, když se s ním rozdělíte o své bohatství,  ale když mu odhalíte jeho vlastní.

Benjamin Disraeli

Uznání a povzbuzení rozvine v člověku největší síly.

Ch.Harvey

Vidět věci, i když jsou teprve v zárodku, je vlastní genialitě.

Lao-c´

Žák není nádoba, jež se má naplnit,  ale pochodeň, která se má zapálit.

Starořecký výrok

Chovejte se k lidem jako k oslům a osly z nich uděláte.

 

Učit se znamená objevovat to, co už víte.

Učit druhé je připomínat jim, že vědí stejně jako vy.

Jsme studenti, praktikanti a učitelé zároveň.

R.Bach

Řekni  a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím.

Orientální přísloví

Poznávat neznamená rozebírat nebo vykládat, znamená to plně se zadívat.

 S.Exupéry

Rozmanitost bohů odpovídá rozmanitosti lidí…

C.G.Jung

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn.

D.Eddings

Úspěchu dosáhne jen ten, kdo je ochoten se stále učit.

Máme dvě uši, ale jen jedna ústa – to proto, abychom dvakrát tolik naslouchali než mluvili.  (to je ta zalepená pusa J)

Naslouchat není slyšet.

Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší než mlčení.

Kdo pozorně naslouchá, motivuje.

Kdo dovede naslouchat, dovede mluvit.

Neúspěšný předpokládá, úspěšný se ptá.

 

Dech je spojovacím prvkem mezi hmotným a duchovně-spirituálním světem.

Mathias Wendel

Každý má své hranice tam, kde si je sám postaví.

 

Aby vaše loď připlula, musíte nejprve vybudovat přístav.

 

Lidi nelze řídit – řídit lze pouze úkoly. Lidi je třeba vést.

Stephen Covey

Pesimista se stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane, vůdce napíná plachty.                                                                                                                                                                                               

Stephen Covey

Skutečný Mistr není ten, kdo má nejvíce žáků, ale ten, kdo tvoří nejvíce Mistrů.

 

Potřebujeme se zbavit své touhy odhalovat chování druhých, které bychom napravovali. Musíme se místo toho nechat okouzlit zcela jinou disciplínou – objevováním a zdokonalováním schopností lidí.“

David Rock

I see you. - I am here.

Západoafrický pozdrav a odpověď na něj

Projdi se míli v mých mokasínách a pak se rozhodni, jestli mě zatratíš nebo budeš oslavovat.

Indiánské přísloví

Vždycky máme dost času, jen když ho správně využijeme.

J.W.Goethe

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.

 

Nikdy nebudeme mít víc času. Máme a vždycky jsme měli všechen čas, který je.

Alan Lakein

Uvidět to, co jsem měl přímo před očima, mě stále ohromné úsilí.

Friedrich Nietzsche

Jsou to naše myšlenky, které nás činí šťastnými či nešťastnými.

Aurelius

Představivost je důležitější než znalosti.(Fantazie je důležitější než vědění.)

Albert Einstein

Skutečný objev – to není nalézt nové země, ale podívat se na svět novýma očima.

M.Proust

Představivost je drak, který se dá vypustit nejvýš.

L.Bacallová

To, že tento způsob práce přede mnou nikdo nevyzkoušel, neznamená, že nemůže fungovat.

 

Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost vás dostane kamkoli.

Albert Einstein

Nemůžeme ztratit to, co nám skutečně patří, i kdybychom to odhodili.

I-ting, Goethe

Je dobře, když táhnete v týmu za jeden provaz,  a lepší je, když táhnete za stejný konec.

E.Zahrádková

Řekneš-li si, je to tak a tak, pokus si představit si, že to může být právě naopak.

Weilová

Všichni tvrdili, že je to nemožné.  Pak přišel jeden hlupák, který to netušil,  a uskutečnil to.

Čínské přísloví

Tajemství těch nejlepších je jenom v tom, že umějí využívat představivost.

Ch.D.Larson

Svět je sám v neustálé přestavbě, tím spíš člověk.

Lao-C´

Kterou cestou se mám dát, ptá se Alenka. To záleží na tom, kam chceš dojít.

Lewis Carroll

Chceš-li mít ve svém životě něco, co jsi ještě nikdy neměl, budeš muset udělat něco, co jsi ještě nikdy neudělal.

 

O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké,

ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.

Seneca

Nejsou neúspěšné experimenty, jsou experimenty, které přinášejí nečekané výsledky.

A.Einstein

Nejlepší cestou, jak začít, je začít.

                                                                                                                                                         P. Kummer                                              

Pro člověka, který neví, do jakého přístavu směřuje, není žádný vítr dobrý.                                                                                                                                                                                                                                                          Seneca                      

Život je z 10% tvořen tím, co se mi stane, a z 90% tím, co s tím udělám.

John C.Maxwell

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích, která uděláme.

Hal Urban

Kompas je důležitější než hodiny. (Kam jdeme, je mnohem důležitější než to, jak jdeme rychle).                                                                                                                                                                                                                                         S.Covey

Kdo začal, půl díla vykonal.

Babylónské přísloví

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují.

Earl Nightingale

„Chtěl bych“ neznamená nic, „chci“ dělá divy.

Vinet

Lidé, kteří tvrdí, že to nejde, by neměli rušit ty, kdo to dělují.

 

Není podstatné to, co řekneme, ale to, jak nám druzí porozumí.

Nestačí mluvit k věci. Člověk musí mluvit k lidem.

S.J.Lec

Nic není lehčího, než psát nebo mluvit tak, aby tomu nikdo nerozuměl. Nic není těžšího, než vyjádřit nejdůležitější myšlenky tak, aby je každý pochopil.

Shopenhauer

Mohou, protože si myslí, že mohou.

Vergilius

Ať si myslíte, že něco dokážete nebo že to nedokážete,   máte pravdu.

To, čemu housenka říká konec světa, nazývá mistr motýlem.

R.Bach

Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co v našich silách je … naše postoje.

Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.

Peter Drucker

Už jen tím, že hluboce nasloucháme, dokážeme zmírnit bolest a utrpení.

Buddhistické úsloví

Minulost je historií, budoucnost je tajemstvím a tento okamžik je dar.

Nikoho nelze vystrčit na žebřík,  neleze-li sám.

A.Carnegie

Je třeba zapojit emoce, aby myšlence daly cit, teprve pak nabude tvar.

Ch.Haanel

Co si myslíš, co cítíš a v co věříš, to jsi.

Co jsi, to vyzařuješ.

Co vyzařuješ, to opět přitahuješ.

 

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

 

Kdo myslí na řešení, vytváří řešení.

Kdo myslí na problémy, vytváří problémy.

P.Kummer

Člověk je tím větší, čím více je sám sebou.

S.Exupéry

Pokora neznamená pokořit se, ale být otevřený.

S.Exupéry

Lépe je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu.

                 Konfutius  

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.

Marcus Aurelius

Dej si pozor na své myšlenky - jsou počátkem tvých činů.

                                   Čínské přísloví

Když vím, co je nejdůležitější, život se zjednoduší.

 

Věř v to, co není, aby to bylo.

E.Haich

Směr svého života určujete Vy.

Poznání je zámek a otázka je klíč, to je jisté.

Džafar al-Sadig

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys toho mohl dosáhnout.

Paulo Coelho

To, že tento způsob práce přede mnou nikdo nevyzkoušel, neznamená, že nemůže fungovat.

 

Je mi jedno, kolik toho víte. Pokud nejste schopni mi to srozumitelně vysvětlit, pak nevíte nic.

David Conrath

Pro člověka, který neví, do jakého přístavu směřuje, není žádný vítr dobrý.

Seneca

Život vám poskytne plátno. Co na něj namalujeme, je plně na vás.

 

Lodím, které bezpečně kotví v přístavu, se nemůže nic stát – jen to není účel, pro který byly postaveny.

John Sjede

Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč člověka chytat ryby a nasytíš ho na celý život.

 

Vidět věci, i když jsou teprve v zárodku, je vlastní genialitě.

Lao-c´

Největší důkaz vyspělé mysli je její schopnost myslet v metaforách (nacházet překvapující spojení mezi rozdílnými věcmi).

Aristoteles

Člověk, jenž nikdy neudělal chybu, se nikdy nepokoušel o nic nového.

A.Einstein

Neodsuzujte ty, kteří se o něco pokusili a selhali. Odsuzujte ty, kteří selhali tím, že se o nic nepokusili.

T.H.Huxley

Změň svoji myšlenku, změníš tak pocit, změníš tak svůj život. Změnit pocit, znamená změnit osud.

Neville

Když se přimkneme k přírodě, aby nám byla spojencem a učitelem, nebudeme nadále vnímat svět jen svýma dvěma očima, nýbrž mnoha zraky intuice. S intuicí jsme něčím jako obloha plná hvězd: shlížíme na svět tisíci očima.

C.P.Estesová

Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.

Když chcete něčeho dosáhnout, mějte oči dokořán, soustřeďte se a ujistěte se, že opravdu víte, co chcete. Do terče se nikdo netrefí se zavřenýma očima.

Člověk se neutopí proto, že se ponoří, ale proto, že zůstane pod vodou.

Odvaha neznamená nemít strach, ale schopnost nenechat se tímto strachem ochromit.

Když máme před sebou velice důležité rozhodnutí, nejlepší je věřit svým impulsům, vášni, protože rozum se nás často snaží odvrátit od našeho snu, tvrdí nám, že ještě nenastal ten pravý čas. Rozum se bojí porážky, ale intuice si vychutnává život a jeho výzvy.

Loď je nejbezpečnější v přístavu, ale kvůli tomu se lodě nestavějí.

Učedník nemůže nikdy napodobit kroky svého průvodce, protože každý z nás má svůj  způsob, jakým vnímá život, jak se vyrovnává s jeho těžkostmi a s vítězstvími.  Vyučování je jen ukazování možného. Učit se znamená učinit pro sebe něco nožným.

Nejlepší způsob, jako sloužit Bohu, je jít za svými sny. Jenom šťastní dovedou šířit štěstí.

Nastávají chvíle,kdy do našich životů vstoupí obtíže a my nemůžeme udělat nic, abychom se jim vyhnuli. Ale ony mají svůj důvod. Teprve když je překonáme, pochopíme, proč nás potkaly.

Bojovník světla ví, že intuice je božským písmem, a dál naslouchá větru a hovoří s hvězdami.

Paulo Coelho