Mandaly

                                      

                                      

 

Slovo MANDALA pochází ze sanskrtu a je vytvořeno ze dvou slov: „mand“, které znamená „označit“, a „la“ znamenající "kruh nebo posvátný střed".

Mandaly jsou nejčastěji kruhové útvary, nebo kruh ve čtverci.

Práce s mandalami napomáhá k propojování mysli, těla a ducha. Můžeme tvořit mandaly z různých materiálů, můžeme vybarvovávat předkreslené mandaly, můžeme si všímat mandal všude kolem nás…možností je mnoho!

                                                              

                                                     

 

                                                    

 

Mandaly totiž  jsou opravdu všude kolem nás – mozaiky na chodnících,barevné vitráže v oknech kostelů, obrazce kaleidoskopu, květy, pavučiny, letokruhy, někteří živočichové, zřítelnice oka... Také spirála jsou mandalou.

 

                                                                                                       

                                                           

 

Mandalami se zabýval – a sám je také kreslil – C.G.Jung. V jeho "Červené knize" můžeme vidět mandaly, které používal jako terapeutický prostředek. C.G.Jung napsal: "Vím, že když jsem objevil mandalu jako vyjádření sebe samého, zjistil jsem, co tvoří mojí podstatu."

 Mandalu lze vytvářet z různých předmětů, kamínků, přírodnin...

                                                                                         

                                                                 

 

 Také symbol monády (jin-jang) představuje mandalu.       

                                                                 

 

Existuje mnoho předkreslených vzorů mandal a tyto "omalovánky" jsou účinnou relaxací a meditací jako pro dospělé, tak pro děti.

 

                                                        

 

A proč se mnoha lidem tak líbí kaleidoskopy či krasohledy? Symetrická harmonie tvarů a barev ... mandaly...

 

Krásné a inspirativní koberečky Mandaly www.mandalakoberce.cz

 

Mandalu lze tvořit i tělem ... Podívejte se, jak:  Mandaly

 

Čtení o mandalách:

Gaudingová, M.: Mandaly od A do Z. Posvátné obrazce k harmonizaci energie a životní síly. Praha, Metafora 2012.

Fincher, F.S.: Vytváření mandaly. Praha, Pragma 2007.

Dahlke, R.: Mandaly světa. Meditace a léčivé rituály. Olomouc, Fontána 2010.

Zajímavá inspirace:

Wade, D.: Symetrie. Základní princip uspořádání. Praha, Dokořán 2012.

 

Spirálové kreslení viz Spirály