DVA MNIŠI NA BŘEHU ŘEKY

Dva mniší putovali od vesnice k vesnici, na břehu řeky potkali plačící děvče. Jeden z nich se zeptá:

„Sestro, proč pláčeš?"

„Vidíte na druhé straně ten dům?" vzlyká dívka. „Vyšla jsem odtamtud dnes ráno a řeku nebylo těžké přebrodit. Mezitím se však rozvodnila, a protože tu není přívoz a já neumím plavat, nevím, jak se vrátit domů."

„To přece nic není," povídá mnich. Pozvedne dívku a opatrně s ní řeku přebrodí. Uplyne nějaký čas, a náhle řekne druhý mnich:

„Bratře, víš, že ses dnes dopustil velikého hříchu? Přísahali jsme přece, že se nikdy nedotkneme ženy!"

A ten mu odpoví:

„Já tu dívku zanechal za sebou před několika hodinami, ale ty ji neseš ještě pořád."