INTERVIEW S BOHEM

„Pojď dále“, řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ „Jestli máš čas“, řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mne vlastně chceš zeptat?“„Co tě na lidech nejvíce překvapuje?“

Bůh odpověděl: „To, že se nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mne, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí své peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje mne, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mne, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že umírají, jako by nikdy nežili.“

Bůh mne vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“

Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznaly, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznaly, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chci, aby poznaly, že není dobré, aby se porovnávaly s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je horší nebo lepší než jiní. Chci, aby poznaly, že bohatý není ten, kdo má nejvíce, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby poznaly, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se takové zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděly, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděly, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí. Chci, aby poznaly, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznaly, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.“ Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a pro mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu 24 hodin denně. Jen se zeptej a já Ti odpovím.“

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.