Radost

Co by byl život bez radosti?

Radost se nedá skrývat nebo zatajovat. Projevuje se velmi mnoha způsoby: v pohledu, ve slovech, ve výrazu. Radost lidi přitahuje, protože každý kladně reaguje na radostné a šťastné duše a raduje se z jejich společnosti. Radost k sobě přitahuje duše jako magnet ocel, zatímco ubohost a negace od sebe vše odpuzují. Když víš, že děláš správnou věci a že jsi na správném místě, vyzařuješ radost a svobodu. Vše pro tebe plyne hladce a zapadá na své správné místo. Přitahuješ k sobě to opravdu nejlepší. Nemůže tomu být jinak, protože stejné věci se navzájem přitahují.

Radost je jako kámen hozený doprostřed tůně. Vlnky na hladině postupují až k okraji, a pak zpět do středu, a přinášejí radost všem, s nimiž se na cestě potají.

Je hodně lidí, kteří jdou životem slepí k divům, jež je obklopují, slepí k zázrakům přírody, a tak míjejí i zázrak života.

Z „Otevírání dveří do nitra“ (Eileen Caddyová)