Spirály

                                                               

SPIRÁLA je jeden z nejčastějších tvarů a také pohybů v přírodě. Spirála je symbolem stvoření. Spirály jsou všude kolem nás. Proto se také objevují od nepaměti v umění. Všimněte si rostlin – rozvíjejících se listů kapradin, netřesků, uspořádání okvětních lístlů růží ...

                                      

                               

                                                    

                                                                                      

Dokonce jedna rostlina se podle svého tvaru růstu jmenuju Juncus Spiralis.

                                                      

                                              

Všimněte si živočichů - ulit hlemýžďů, paroží zvířat, to vše jsou spirály...

                                         

                                        

                                                       

                                      

 

Také DNA má tvar spirály! Galaxie je ve tvaru spirály, dráhy částic tvoří spirálu...

Kde dále vidíme tvar spirály: schodiště, architektonické prvky, zábradlí, ploty, pavučiny, vodní víry...

Pohyb ve spirále je nejekonomičtější pohyb a nejčastější v přírodě - padající list vytváří spirálu, miminko, které se začíná přetáčet z bříška na záda - pohyb těla vytváří spirálu, která umožní rotaci celého těla.

                                                                                     

Když se pozorně zadíváme do květu slunečnice, zjistíme, že semínka ve slunečnici také vytvářejí spirály – dokonce dvojité spirály, a to podle matematické řady tzv. Fibonacciho čísel! (tato řada je tvořena čísly 1,1,2,3,5,8,13,21, 34 atd. – následující číslo je vždy součtem dvou předchozích)

Fibonacciho posloupnost směřuje k fí – tedy jak čísla stoupají, poměr mezi následnými čísly se víc a víc blíží „zlatému číslu“. U rostlin se také objevuje zlatý úhel (137,7°). Toto uspořádání poskytuje nejefektivnější využití prostoru mezi semínky.

 

                                                                                

                                                                

Pro inspiraci:

Wade, D.: Symetrie. Základní princip uspořádání. Praha, Dokořán 2012.

Shwenk, T.: Citlivý chaos. Vznik útvarů při proudění vody a vzduchu. Hranice, Fabula 2012.

 

Tip pro rozvíjení smyslu pro symetrii a hledání středu:

 

Spirálové kreslení je účinná koncentrační a relaxační technika.