Koučovací procházky

Koučování jako cesta, která má stanovený cíl a která zpočátku může být náročná na čas a trpělivost. Z hlediska delšího časového horizontu naopak čas a energii šetří a rozvíjí výkonnost, potenciál a motivaci.

Na cestu se spolu vydávají kouč a koučovaný. Kouč v roli "horského vůdce" podporuje zachování směru a koučovaný v roli cestovatele, který je zodpovědný za vlastní rozhodnutí a  výkon. Aby tato cesta byla co nejlépe schůdná a nestala se složitou překážkovou dráhou, vytváří kouč atmosféru bezpečí, tvořivosti a vzájemného respektu.

Všimli jste si, že dobré nápady a myšlenky často přicházejí, když jsme v pohybu? Znáte ten pocit, kdy při jednání u stolu najednou nevíme, jak dál, ... a pak stačí vstát, jít něco vyřídit a myšlenky začnou tvořivě proudit...

Vnější pohyb napomáhá vnitřnímu pohybu našich myšlenek, vnitřních obrazů a pocitů. (A propojení emocí a pohybu je vidět už ze slova "e-motion".)

Navzájem se vnější a vnitřní svět ovlivňuje, propojuje, zrcadlí. Odpovědi najednou vidíme ve věcech a situacích kolem nás. Také odpovědi z našeho těla vnímáme intenzivněji, když jsme v pohybu. Vnitřní prožitky a vnější podněty jsou ve vzájemném vlivu.

Kolik slov označujících pohyb používáme, když mluvíme to tom, jak je třeba věci v našem životě

  • "rozpohybovat, dát tomu nový směr,
  • vyrazit na cestu,
  • zjistit, na jaké křižovatce právě stojíme,
  • co nás brzdí v naší cestě,
  • kde se to zaseklo...
  • chceme, aby vše dobře plynulo, běželo...
  • někdy se musíme ztratit, abychom pak našli správnou cestu...
  • chceme-li toho hodně na cestě stihnout, potřebujeme se zastavit...
  • a nastavit své cestě správný kompas.."

Koučování v pohybu - koučování na cestách se mi v praxi dobře osvědčuje, a tak vás zvu na netradiční cestu ... ke hledání své cesty, svých cílů, mostů, křižovatek, zkratek ...k prozkoumávání cest vyšlapaných a nevyšlapaných... k naplnění svých vizí a svého poslání.

A koučování v pohybu nemusí znamenat neustálý pohyb, může to být kombinace procházky a místa k zastavení.

A na přípravu koučování v pohybu nebo na vstřebávání zážitků z něj můžeme využít koučovnu v Praze na Vinohradech.

Ta je samozřejmě k dispozici pro všechny chvíle, kdy se nám hýbat nechce.

A tak pokud vám do hlavy "vskočila, vstoupila, vletěla" (nehodící se škrtněte či doplňte jinak) myšlenka a máte chuť koučovací procházku vyzkoušet, stačí pár kliků (a jen na klávesnici :)) a můžeme vyrazit. Napište na anita.invence@gmail.com.Zpět na stránku KOUČOVÁNÍ.