Kurzy s invencí- přehled témat


SEBEPOZNÁNÍ aneb Člověk je tím větší, čím je více sám sebou.

Můj osobnostní typ, mé silné stránky a vzorce úspěchu a jak je účinně využívat. Význam sebepoznání pro efektivní komunikaci, týmovou práci, obchodní a manažerskou činnost. Jungovská osobnostní typologie podle MBTI® a její využití v každodenní praxi. Jak komunikovat a spolupracovat s různými osobnostními typy. 

SEBEŘÍZENÍ aneb Kdo chce řídit nebo vést druhé, musí umět nejprve řídit sám sebe.

Řízení času, prioritizace, zvládání stresu, emocí a změn. Zvládání časožroutů - zlodějů energie (vnějších a vnitřních). Výkonnostní křivka. Metody řízení času - resp. řízení sebe sama v čase. Plánování.  Tipy pro efektivní hospodaření s časem. Kotel energie - co mně dává energii, co energii bere - co s tím mohu a chci dělat. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně se svou energií. 

ZDROJE ENERGIE aneb Jak získávat a udržet svou energii a rozvíjet PSYCHICKOU ODOLNOST. Jak hořet, ale nevyhořet.

Vědomá práce se svou energií a psychická odolnost jako klíčová dovednost do dnešní doby. Individuální antistresový program. Souvislosti mezi psychikou a tělem a jak jich využívat v každodenním životě. Jak být fit na těle a na duši. Techniky mindfulness a další antistresové a energetizační techniky. Originální program dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL.

KOUČINK a MENTORING aneb Jak smysluplně a účinně inspirovat druhé.

Profesionální kompetence kouče/mentora. Klíčové dovednosti pro vedení koučovacích nebo mentorovacích rozhovorů. Nastavení a realizace procesů koučinku nebo mentoringu. Respektování Etického kodexu a hranic kouče/mentora. Reflexe případů z praxe. Inspirace pro další rozvoj. Psychohygiena kouče/mentora. Koučovací výcviky ACE Practitioner Coaching Systems.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE aneb jak táhnout v týmu za jeden provaz a jedním směrem.

Klíčové dovednosti efektivní a profesionální komunikace a jejich nácvik. Aktivní naslouchání, umění ptát se, podávání a přijímání zpětné vazby. Rozvíjení konstruktivního přístupu a empatie. Znaky efektivních týmů a doporučení pro rozvoj účinné spolupráce v týmu. Nácvik týmové spolupráce a zpětná vazba. Toxická chování v týmu a jak jim předcházet.


Jak kurzy probíhají?

Kurzy se konají jak prezenčně, tak v podobě upravené pro online formu výuky. Obvyklá velikost skupin je cca 6-9 osob.

Všechny kurzy jsou zaměřeny na představení hlavních bodů tématu, pochopení souvislostí a praktický nácvik dovedností. Záměrem je přinášet inspiraci pro praxi a zprostředkovat prožitek, který informace zakotvuje a podporuje jejich zapamatování. 

Absolvováním kurzů prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi a získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

Co můžete ode mne očekávat?

Soustředěný zájem, profesionalitu, nadšení, důvěru, vstřícnost, podporu, naslouchání a naladění, inspiraci, tvořivost, flexibilitu, efektivitu, praktický, pečlivý, zodpovědný a systematický přístup. 30 let zkušeností se vzděláváním dospělých a seberozvojem (stále se vzdělávám), má práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zvědavostí a citlivou pozorností.

Stavím na umění koučování, lektorování, facilitace, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), systemických konstelací, principů práce s energií a pohybem a mnoha dalších metod.


Společně najdeme řešení šité na míru právě Vám -

  vašim potřebám, představám, cílům a situaci.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

ONLINE SEBEKOUČOVACÍ INDIVIDUÁLNÍ KURZ 

 "CESTA ZA POKLADEM"

Prohloubení sebepoznání, využití koučovacích technik, rozpoznání silných stránek a talentů, posílení svých zdrojů energie. Inspirace pro tvořivou plavbu životem.