Kurzy s invencí

SEBEPOZNÁNÍ aneb Člověk je tím větší, čím je více sám sebou.

Můj osobnostní typ, mé silné stránky a vzorce úspěchu a jak je účinně využívat. Význam sebepoznání pro efektivní komunikaci, týmovou práci, obchodní a manažerskou činnost. Jungovská osobnostní typologie podle MBTI® a její využití v každodenní praxi. Jak komunikovat a spolupracovat s různými osobnostními typy. 

SEBEŘÍZENÍ aneb Kdo chce řídit nebo vést druhé, musí umět nejprve řídit sám sebe.

Řízení času, prioritizace, zvládání stresu, emocí a změn. Zvládání časožroutů - zlodějů energie (vnějších a vnitřních). Výkonnostní křivka. Metody řízení času - resp. řízení sebe sama v čase. Plánování.  Tipy pro efektivní hospodaření s časem. Kotel energie - co mně dává energii, co energii bere - co s tím mohu a chci dělat. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně se svou energií. 

ZDROJE ENERGIE aneb Jak získávat a udržet svou energii a rozvíjet PSYCHICKOU ODOLNOST. Jak hořet, ale nevyhořet.

Vědomá práce se svou energií a psychická odolnost jako klíčová dovednost do dnešní doby. Individuální antistresový program. Souvislosti mezi psychikou a tělem a jak jich využívat v každodenním životě. Jak být fit na těle a na duši. Techniky mindfulness a další antistresové a energetizační techniky. Originální program dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL.

"Lidská psychika je jako luk, aby byla pružná, musí se po každém napětí uvolnit, jinak ztrácí na pružnosti."

KOUČINK a MENTORING aneb Jak smysluplně a účinně inspirovat druhé.

Profesionální kompetence kouče/mentora. Klíčové dovednosti pro vedení koučovacích nebo mentorovacích rozhovorů. Nastavení a realizace procesů koučinku nebo mentoringu. Respektování Etického kodexu a hranic kouče/mentora. Reflexe případů z praxe. Inspirace pro další rozvoj. Psychohygiena kouče/mentora. Koučovací výcviky ACE Practitioner Coaching Systems.

"Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den, nauč jej chytat ryby a nasytíš ho na celý život."

 "Nejde o to, co víte. Jde o to, co s tím, co víte, uděláte."  P. Bender

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE aneb jak táhnout v týmu za jeden provaz a jedním směrem.

Klíčové dovednosti efektivní a profesionální komunikace a jejich nácvik. Aktivní naslouchání, umění ptát se, podávání a přijímání zpětné vazby. Rozvíjení konstruktivního přístupu a empatie. Znaky efektivních týmů a doporučení pro rozvoj účinné spolupráce v týmu. Nácvik týmové spolupráce a zpětná vazba. Toxická chování v týmu a jak jim předcházet.

"Nic není lehčího, než psát nebo mluvit tak, aby tomu nikdo nerozuměl. Nic není těžšího, než vyjádřit nejdůležitější myšlenky tak, aby je každý pochopil."  Schopenhauer 

"Je dobré, když v týmu táhneme za jeden provaz. Ještě lepší je, když za něj táhneme jedním směrem."  E. Mohauptová

TVOŘIVOST V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ anebo jak rozvíjet svou kreativitu a vnímat smysluplnost a naplnění v životě.

Psychologie kreativity. Fáze kreativního procesu. Předpoklady tvořivosti. Bariéry tvořivosti a jak je překonávat. (Znovu)objevování svých zdrojů tvořivosti. Tvořivost jako základní lidská potřeba. Metody rozvíjení kreativity. Odhalení svých vnitřních sabotérů a nalezení postojů podporujících tvořivé myšlení a tvořivost v každodenním životě. 

Tvořivost neboli kreativita napomáhá zvládání změn, pomáhá s větší lehkostí dosahovat výkonu a snižovat stresovou zátěž. Je také účinnou prevencí syndromu vyhoření. Tvořivost je jedna z nejcennějších věcí, kterou lidé mají k dispozici. Proč ji nevyužívat více?

"Jednou z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je vlastní tvořivost."  V. Satirová

"Všichni tvrdili, že je to nemožné. Pak přišel jeden hlupák, který to netušil, a uskutečnil to."  Čínské přísloví


Jak kurzy probíhají?

Kurzy se konají jak prezenčně, tak v podobě upravené pro online formu výuky. Obvyklá velikost skupin je cca 6-9 osob.

Všechny kurzy jsou zaměřeny na představení hlavních bodů tématu, pochopení souvislostí a praktický nácvik dovedností. Záměrem je přinášet inspiraci pro praxi a zprostředkovat prožitek, který informace zakotvuje a podporuje jejich zapamatování. 

Absolvováním kurzů prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi a získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

Co můžete ode mne očekávat?

Soustředěný zájem, profesionalitu, nadšení, důvěru, vstřícnost, podporu, naslouchání a naladění, inspiraci, tvořivost, flexibilitu, efektivitu, praktický, pečlivý, zodpovědný a systematický přístup. 30 let zkušeností se vzděláváním dospělých a seberozvojem (stále se vzdělávám), má práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zvědavostí a citlivou pozorností.

Stavím na umění koučování, lektorování, facilitace, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), systemických konstelací, principů práce s energií a pohybem a mnoha dalších metod.


Společně najdeme řešení šité na míru právě Vám -

  vašim potřebám, představám, cílům a situaci.


V současné době se nejvíce věnuji těmto projektům:


ZDROJE ENERGIE. Skupinové a individuální kurzy zaměřené na získávání a udržení své energie, zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření.


DEVĚTSIL. Rozvíjení dlouhodobé psychické odolnosti. Spolupráce s LearningHub v rámci projektu Na vlně.ACADEMY OF COACHING EXCELLENCE. Coaching Systems. Supervizní, lektorská a koučovací činnost.


INSPIRACE POHYBEM A OBRAZEM. Seberozvojové workshopy a individuální programy. 


ONLINE SEBEKOUČOVACÍ INDIVIDUÁLNÍ KURZY:
 "CESTA ZA POKLADEM"

Prohloubení sebepoznání, využití koučovacích přístupů a technik, rozpoznání silných stránek a talentů, posílení svých zdrojů energie. Inspirace pro tvořivou plavbu životem. 

Co je vaším kompasem? Jak pevně držíte kormidlo ve svých rukou?

Jak často kotvíte? Co si můžete zapsat do svého lodního deníku?


"SÍLA A KOUZLO METAFOR"

Využití metafor - příměrů a symbolů - má velký význam pro rychlejší a celistvější pochopení významů a souvislostí. V koučování je ráda využívám, protože přináší nové vhledy do situací a témat, které klienti řeší. Sílu a kouzlo metafor přírody můžete ochutnat i v rámci tohoto sebekoučovacího programu, který vytváříme s kolegyní Simonou Dosedělovou. Program sestává z krátkých videí a pracovních listů pro seberozvoj.