Aktuality Anity

zkráceně Aktuanity :) Na této stránce můžete najít inspiraci, koučovací otázku na každý měsíc a tipy pro seberozvoj na vlnách inspirace a invence. 


Na vlnách

21.09.2022

"Objevte kotvu na rozbouřených vlnách změn aneb Návrat k sobě" byl název konference Koučink v praxi Asociace integrativních koučů v Ostravě konaný 16.- 17. 9.2022. Jak tento název akce, tak to, že se jednalo právě o devátý ročník konference, způsobilo, že jsme s kolegyní Hanou Vykoupilovou přijaly účast na konferenci a vedly jsme workshopy NA...

Další díl z cyklu SÍLA A KOUZLO METAFOR na téma SLUNCE je tady! Metafora slunce je velmi bohatá. Slunce je často symbolem radosti, živosti, energie, odvahy nebo hravosti. Zároveň nabízí i další skrytější významy. A protože slunce může příjemně hřát, ale taky spálit, berte to jako nabídku témat, jako mnohé sluneční paprsky a nechte se vést třeba jen...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA SRPEN: Co vše je pro vás symbolem léta? Co ještě potřebujete nechat uzrát? Energie léta často přináší zvolnění a dozrávání. Někdy je potřebné přehodnotit plány a cíle a nechat věci "nazrávat" a vyplynout... O tom je další video ze série KOUZLO A SÍLA METAFOR PŘÍRODY.

ROZHLED, NADHLED, NÁHLED, POHLED, VHLED, PŘEHLED ... tolik potřebné pro udržení rovnováhy a odolnosti v dnešním světě. Jak využít metafory ROZHLEDNY pro nacházení řešení situací - o tom je další krátké video z cyklu SÍLA A KOUZLO METAFOR. S kolegyní Simonou Dosedělovou jsme stoupaly na rozhlednu na Cibulce v Praze - Košířích. Když řešíme nějakou...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA MĚSÍC ČERVENEC: Jaká je vaše cesta? A jak vypadá právě teď? Metafora CESTY se v koučování často používá, protože je výstižná a účinná pro popis tématu, kterým se zabýváme, pro stanovením cíle a kroků k němu. O tom je další sebekoučovací video z cyklu SÍLA A KOUZLO METAFOR Anity Crkalové a Simony Dosedělové. Metaforu CESTY...

Ke koučovací otázce na červen se pojí další díl seriálu METAFORY PŘÍRODY, který připravujeme s kolegyní Simonou Dosedělovou. Jaké místo v přírodě máte rádi? Pojďte ho navštívit - právě teď! Co skrývá za odpovědi?

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA ČERVEN: Co vás učí příroda - čím vás inspiruje? Můžete si také vybavit, k jakému místu v přírodě se rádi vracíte, ať již reálně nebo v představách. Pokud se Vám podaří si vybavovat "své místo" detailně pomocí všech smyslů, můžete z něho čerpat energii a využít to jako "dobíječku vaší energie" během každodenního...

Ke květnové koučovací otázce o všímání přináším inspiraci z projektu METAFORY PŘÍRODY, který tvoříme s hravostí a lehkostí s kolegyní Simonou Dosedělovou. Vyrazte ven a nechte na sebe působit jarní přírodu nebo zavřete oči a představujte si, že stojíte v rozkvetlém parku nebo zahradě. Všímejte si toho, jak jarní příroda působí na vaše smysly....

Metafory mají velkou sílu a až zvláštní kouzlo. Racionální mysl nás totiž v některých situacích blokuje a právě metafora nám může pomoci rozklíčovat téma trochu jinak ve větší hloubce i šířce. Je to tím, že výrazně oslovuje naše nevědomí a emoční prožívání.

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA KVĚTEN: Čeho si všímáte? A všímáte si toho, čeho si všímáte? :) Jaro je přímo stvořené pro rozvíjení vědomé všímavosti (mindfulness). Tu můžeme účinně rozvíjet metodou 5 SMYSLŮ. Zastavit se, nadechnout se a zaměřit se na to, co vidíme, slyšíme, vnímáme hmatem, čichem, chutí. Zkuste a budete překvapeni, jak rychle vás tato metoda...

Poznejte sílu psané sebereflexe a seznamte se s metodami "galerie zářivých okamžiků" a "metoda 3 věcí"! Tyto metody výrazně posilují naši psychickou odolnost (resilienci) a doplňují naše zdroje energie.

Zvu všechny HR profesionály a lídry na bezplatný hodinový praktický workshop o rozvoji psychické odolnosti 8.4.2022 nebo 22.4.2022. Proč? Resilience neboli psychická odolnost je základním termínem současné doby, a to jak na úrovni každého jednotlivého člověka, tak na úrovni organizace jakékoli velikosti. Chartered Institute of Personnel and...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA DUBEN: Co si můžete zapsat do svého lodního deníku? Lodní deník pomáhá zachycovat klíčové momenty plavby, zkušenosti z cest a plány na další plavbu. Pro ohlédnutí se za plavbou I. čtvrtletím roku 2022 si poznamenejte: Z čeho čerpám energii aneb co mi dává vítr do plachet? Co mně dělá radost? Za co jsem vděčný/á? Čím jsem...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA MĚSÍC BŘEZEN: Kdo nebo co jsou vaše majáky při vaší plavbě životem? Majáky slouží k tomu, aby pomáhaly při orientaci, upozorňovaly na nebezpečná místa. Podobně jako hvězdy na obloze září a ukazují či potvrzují směr. Jsou silným symbolem. Co symbolizují pro Vás?

K únorové koučovací otázce "Co je vaším kompasem?" představuji pro Vaše zamyšlení a inspiraci videolekci z mého sebekoučovacího programu "CESTA ZA POKLADEM - Seberozvoj s Anitou".

Originální program dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL se skládá z 9 sil. Které to jsou?
Po úspěšném naplnění lednového Základního kurzu DEVĚTSILu vás s Hankou Vykoupilovou srdečně zveme na další otevřené kurzy z tohoto programu. DEVĚTSIL je originální program objevení 9 sil dlouhodobé psychické odolnosti a osvojení strategií, jak je využívat v...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA MĚSÍC ÚNOR: Kompas slouží pro orientaci v často neznámých a měnících se vodách a vlnách. Co je pro vás vaším kompasem? Jaké jsou vaše vnitřní hodnoty a životní priority ? A jak vám pomáhají držet směr vaší plavby životem? Bonusové koučovací cvičení navíc: kdybyste měli vyjmenovat pouze 3-5 pojmů označujících vaše hodnoty a...