Aktuanity

Aktuality Anity, zkráceně Aktuanity :) Na této stránce můžete najít inspiraci, koučovací otázku na každý měsíc a tipy pro seberozvoj na vlnách inspirace a invence. 


Třetí díl ediční řady "Vorařský rod Husů z Hladné" s názvem "VZPOMÍNKY NEZATOPENÉ. Život u řeky před Orlickou přehradou" s láskou sepsala moje maminka, Anna Husová (1938), dcera plavce a vrátného Vojtěcha Husy a sestra Václava Husy, donedávna nejstaršího voraře v Čechách. V knize vzpomíná na svůj domov na Hladné u Albrechtic nad Vltavou, na své...

Na mé profesní plavbě je dalším důležitým milníkem - majákem získání mezinárodní akreditace koučů a mentorů ESIA od EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Zároveň je to pro mě závazkem k rozvoji, ke kultivaci povědomí o supervizi a jejím významu a také k profesionalizaci jak supervizní, tak koučovací / mentorovací praxe.

Koučovací otázka na únor: Co nebo kdo je pro vás majákem při vaší plavbě životem? Majáky slouží k tomu, aby pomáhaly při orientaci. Podobně jako hvězdy na obloze září a ukazují či potvrzují směr. Jsou silným symbolem. Co symbolizují pro Vás?

Vyplouváme!

04.01.2024

Koučovací otázky na leden: Jaký máte záměr pro plavbu novým rokem 2024? Co je vaším kompasem - jaké hodnoty a priority máte? Co vám dává vítr do plachet? Stanovení záměru (cíle) a uvědomění si svých zdrojů a hodnot je klíčové pro úspěšnou plavbu, a tak věnujte chvilku zamyšlení ("zakotvěte") a zapište si do svých lodních deníků odpovědi na tyto...

PF 2024

20.12.2023

Přeji všem příznivcům osobnostního rozvoje příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2024 hodně zdraví, štěstí, inspirace, energie a rovnováhy!

Již v pátek 8. prosince v 9 hodin startujeme bezplatné 40minutové online seznámení s tříměsíčním tréninkovým kurzem psychické odolnosti DEVĚTSIL. Reagujeme tak na mnoho otázek, které vás v souvislosti s kurzem napadaly. Představíme kurz a taky samy sebe, odpovíme na vaše otázky a nabídneme jeden konkrétní tip. Zaregistrujte se na...

Koučovací otázka na prosinec: JAK PROŽIJETE ADVENTNÍ ČAS? Všimněte si formulace otázky - není o tom, jak byste rádi prožili předvánoční dobu, ale o tom, jak se ROZHODNETE ji prožít. Ze své koučovací praxe vím, že bývá užitečné si pojmenovat čtyři klíče, které vedou ke změnám. (Napadá mě paralela se zapalováním čtyř svíček na adventním věnci.)...

Jaké by to bylo, kdybyste uměli využívat skutečnou sílu, kterou máte? S Hankou Vykoupilovou vás zveme na trénink do mentální posilovny. Objevte s námi svých 9 sil, ze kterých se skládá vaše psychická odolnost! Již 8. prosince otevíráme nový běh tříměsíčního online tréninkovéhu kurzu DEVĚTSIL, počet míst je omezen na 9 účastníků. Nabízíme vám...

Koučovací otázka na listopad: CO SE MI DAŘÍ? Neboli S čím jsem spokojený/á? Co mi dělá radost? Za co jsem vděčný/á? Právě zamyšlení a ideálně zapisování odpovědí na tento typ sebekoučovacích otázek posiluje psychickou odolnost, snižuje stresovou zátěž, rozvíjí sebedůvěru, podporuje sebehodnotu, adaptabilitu a celkově naše zdraví.

Po SÍLE RITUÁLŮ navazujeme výzvou posilující poslední, devátou sílu DEVĚTSILU, a tou je SÍLA KCE. Co při přečtení poslední věty přitáhlo vaši pozornost? Pravděpodobně jste si uvědomili, že v posledním slově chybí písmeno "A" a na tom jste se "zasekli". Jedná se o naši potřebu uzavírat tvary, ukončovat nedokončené (tzv. unfinished businnes v Gestalt...

Po SÍLE ROVNOVÁHY navazujeme výzvou posilující osmou sílu DEVĚTSILU, a tou je SÍLA RITUÁLŮ. Máte nějaké rituály? Které to jsou? A máte nějaké rituály všedního dne? Rituál chápeme jako vědomě prováděnou opakující se činnost. Rozlišujeme mezi rituálem a návykem. Jedna a tatáž činnost může být pro někoho návykem, pro jiného rituálem. Například pokud...

Po SÍLE VZTAHŮ navazujeme výzvou posilující sedmou sílu DEVĚTSILU, a tou je SÍLA ROVNOVÁHY. Přemýšleli jste někdy o tom, co je to vlastně rovno-váha? Napadlo vás, že rovnováha je výsledkem permanentního vyvažování, nikoliv trvalý stav? Všímáte si, kdy jste ve stavu rovnováhy a kdy jste z ní vyvedeni?

Po SÍLE EMOCÍ navazujeme výzvou posilující šestou sílu DEVĚTSILU, a tou je SÍLA VZTAHŮ. Napadlo vás, že vztahy mezi lidmi si můžeme představit jako tapiserii, utkanou ze vzájemné podpory, vlivu, inspirace? Každé vlákno v ní má svůj význam. Zamýšleli jste se někdy nad tím, z jakých vláken je utkávána ta vaše "tapiserie"?

Po SÍLE MYSLI navazujeme výzvou posilující pátou sílu DEVĚTSILU, a tou je SÍLA EMOCÍ. Všimli jste si, jaký máte tělesný postoj, kdy prožíváte radost? Jak odlišný je, když cítíte smutek nebo vztek? Vyzkoušeli jste někdy, jak změna (fyzického) postoje vede ke změně nálady?

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA ŘÍJEN: Jaká je vaše psychická odolnost? Čím ji podporujete? Psychická odolnost je schopnost zvládat změny a vypořádávat se s nejistotou. Ukazuje se jako klíčová výbava do každodenního života. Je to schopnost zvládat vlny a udržet svou stabilitu, bez ohledu na to, jaké je počasí kolem.

Po SÍLE PŘEDSTAVIVOSTI navazujeme výzvou posilující čtvrtou sílu DEVĚTSILU, a tou je SÍLA MYSLI. Jak často se vám stane, že se ve svých myšlenkách zatouláte? Věděli jste, že takzvané bloudivé myšlenky jsou nejčastější příčinou chronického stresu?

Po SÍLE VŠÍMAVOSTI navazujeme výzvou posilující třetí sílu DEVĚTSILU, kterou je SÍLA PŘEDSTAVIVOSTI. Věděli jste, že světoznámý fotbalista Pelé trávil přibližně půl hodiny vizualizací a mentálním tréninkem před každým zápasem? Představoval si průběh utkání a spojoval tuto představu s prožitkem radosti, nadšení a triumfu.

Po SÍLE TĚLA navazujeme výzvou posilující druhou sílu DEVĚTSILU, kterou je SÍLA VŠÍMAVOSTI. Všimli jste si, jak často pobýváte v myšlenkách v budoucnosti nebo v minulosti namísto vnímání přítomné chvíle, TADY A TEĎ?