Kurzy s invencí

SEBEPOZNÁNÍ aneb "Člověk je tím větší, čím je více sám sebou".

Můj osobnostní typ, mé silné stránky a vzorce úspěchu a jak je účinně využívat. Význam sebepoznání pro efektivní komunikaci, týmovou práci, obchodní a manažerskou činnost. Jungovská osobnostní typologie podle MBTI® a její využití v každodenní praxi. Jak komunikovat a spolupracovat s různými osobnostními typy.


SEBEŘÍZENÍ aneb "Kdo chce řídit nebo vést druhé, musí umět nejprve řídit sám sebe".

Řízení času, prioritizace, zvládání stresu, emocí a změn. Zvládání časožroutů - zlodějů energie (vnějších a vnitřních). Výkonnostní křivka. Metody řízení času - resp. řízení sebe sama v čase. Plánování. Tipy pro efektivní hospodaření s časem. Kotel energie - co mně dává energii, co energii bere - co s tím mohu a chci dělat. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně se svou energií.


ZDROJE ENERGIE aneb Jak získávat a udržet svou energii a rozvíjet PSYCHICKOU ODOLNOST. Jak hořet, ale nevyhořet.

Vědomá práce se svou energií a psychická odolnost jako klíčová dovednost do dnešní doby. Individuální antistresový program. Souvislosti mezi psychikou a tělem a jak jich využívat v každodenním životě. Jak být fit na těle a na duši. Techniky mindfulness a další antistresové a energetizační techniky. Originální program dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL.

"Lidská psychika je jako luk, aby byla pružná, musí se po každém napětí uvolnit, jinak ztrácí na pružnosti."


KOUČINK a MENTORING aneb "Jak smysluplně a účinně inspirovat a rozvíjet druhé".

Profesionální kompetence kouče/mentora. Klíčové dovednosti pro vedení koučovacích nebo mentorovacích rozhovorů. Nastavení a realizace procesů koučinku nebo mentoringu. Respektování Etického kodexu a hranic kouče/mentora. Reflexe případů z praxe. Inspirace pro další rozvoj. Psychohygiena kouče/mentora. Koučovací výcviky ACE Practitioner Coaching Systems.

"Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den, nauč jej chytat ryby a nasytíš ho na celý život."

"Nejde o to, co víte. Jde o to, co s tím, co víte, uděláte." P. Bender


EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE aneb "Jak táhnout v týmu za jeden provaz a nejlépe jedním směrem".

Klíčové dovednosti efektivní a profesionální komunikace a jejich nácvik. Aktivní naslouchání, umění ptát se, podávání a přijímání zpětné vazby. Rozvíjení konstruktivního přístupu a empatie. Znaky efektivních týmů a doporučení pro rozvoj účinné spolupráce v týmu. Nácvik týmové spolupráce a zpětná vazba. Toxická chování v týmu a jak jim předcházet.

"Nic není lehčího, než psát nebo mluvit tak, aby tomu nikdo nerozuměl. Nic není těžšího, než vyjádřit nejdůležitější myšlenky tak, aby je každý pochopil." Schopenhauer

"Je dobré, když v týmu táhneme za jeden provaz. Ještě lepší je, když za něj táhneme jedním směrem." E. MohauptováTVOŘIVOST V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ anebo "Jak rozvíjet svou kreativitu a vnímat smysluplnost a naplnění v životě".

Psychologie kreativity. Fáze kreativního procesu. Předpoklady tvořivosti. Bariéry tvořivosti a jak je překonávat. (Znovu)objevování svých zdrojů tvořivosti. Tvořivost jako základní lidská potřeba. Metody rozvíjení kreativity. Odhalení svých vnitřních sabotérů a nalezení postojů podporujících tvořivé myšlení a tvořivost v každodenním životě.

Tvořivost neboli kreativita napomáhá zvládání změn, pomáhá s větší lehkostí dosahovat výkonu a snižovat stresovou zátěž. Je také účinnou prevencí syndromu vyhoření. Tvořivost je jedna z nejcennějších věcí, kterou lidé mají k dispozici. Proč ji nevyužívat více?

"Jednou z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je vlastní tvořivost."  V. Satirová

"Všichni tvrdili, že je to nemožné. Pak přišel jeden hlupák, který to netušil, a uskutečnil to." Čínské přísloví


Máte-li zájem o bližší informace ke kurzům, kontaktujte mě: