Koučování s invencí

Při koučování máme možnost se zastavit, podívat se na své téma z různých perspektiv a nacházet tak své vlastní cesty k záměrům a plánům. A především ke spokojenosti, vyrovnanosti a nadhledu. Koučování vnímám jako cestu ke svým zdrojům a cílům. 

Ráda koučuji mimo zasedací místnosti - v přírodě, pohybu. Čerpám inspiraci z několika koučovacích přístupů, které tvořivě integruji, podle typu zakázky a koučovaného.

Principem koučování je myšlenka, že každý z nás máme v sobě odpovědi na své otázky a zdroje k dosahování svých vizí a cílů. Koučování napomáhá k vyššímu uvědomění sebe sama, svých hodnot, možností, talentů, své vnitřní síly. Posiluje vnímání reality a rozvíjí pocit zodpovědnosti za svůj život. Koučování probíhá prostřednictvím koučovacích rozhovorů, cílem je podpořit a rozvinout potenciál koučovaného.

Kdy je vhodné využít koučování? Například, ...

 • když se připravujeme na změnu v pracovním nebo osobním životě nebo právě změnou procházíme,
 • když nás čeká nový typ činnosti a nejsme si jistí, jak to zvládneme,
 • když chceme zvýšit svou osobní efektivitu, snížit stresovou zátěž, zlepšit svou organizaci práce,
 • když chceme dosahovat harmonie v životě a vyvažovat pracovní a osobní život,
 • když chceme zlepšit svou schopnost vést tým lidí,
 • když cítíme dlouhodobou únavu, ztrátu energie a sebemotivace,
 • když chceme získat novou nebo jinou perspektivu na určité situace,
 • když chceme pracovat s motivací svou a druhých,
 • když chceme posílit svůj vnitřní klid a stabilitu,
 • a v mnoha dalších situacích...

Co Vám koučování může přinést?

 • nastartování :)
 • pochopení souvislostí,
 • lepší sebepoznání,
 • osvojení dovedností a získání návyků,
 • vytvoření plánu pro zvládání změn či úkolů,
 • přípravu na změnu, která vás čeká,
 • zklidnění,
 • lepší řízení sebe sama,
 • účinnější využívání svých zdrojů a talentů,
 • lepší rovnováhu mezi výdejem a příjmem energie,
 • "stabilitu v mobilitě" aneb být ve svém středu uprostřed změn kolem nás.

VŠE ZÁLEŽÍ NA VÁS, NA VAŠÍ CHUTI A ODVAZE VYDAT SE NA CESTU!

Co jako kouč nabízím?

 • Profesionalitu, podporu, naslouchání a hloubku naladění, inspiraci, tvořivý přístup, flexibilitu, víru v potenciál a filozofii koučování, praktický a na akci orientovaný přístup,
 • umění a dovednost koučování, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), ES® (Energy Streaming), systemických konstelací a LMA/BF (Labanova analýza pohybu/ Bartenieff Fundamentals),
 • koučovací kompetence podle Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etického kodexu koučů,
 • 30 let zkušeností se vzděláváním dospělých,
 • koučovací přístup akreditovaný Evropskou radou pro mentoring a koučink (EMCC) - European Individual Accreditation (EIA), úroveň Senior Practitioner.

Konkrétní způsob naší práce a finanční podmínky jsou domlouvány osobně na prvním koučovacím setkání, které je zdarma.


Jak koučuji?

Zaměřuji se na propojování našeho myšlení, prožívání a chování a možnost jejich vzájemného ovlivňování tak, aby bylo podpořeno dosahování vašeho koučovacího cíle.

Vzhledem k tomu, že sama patřím k vizuálně  - kinestetickému typu, při učení mi pomáhá využívání obrazových podnětů a pohybu. Přijímat informace jen rozhovorem či poslechem vsedě mi nestačí :) A tak - když to klientům vyhovuje - ráda z této zkušenosti čerpám a využívám při koučování práci s prostorem a pohybem. 

Láká mě koučování v netradičních prostředích, na procházkách, v přírodě i ve městě. Často pracuji s koučovacími kartami, myšlenkovými mapami apod. Čerpám inspiraci z technik mentální práce a tvořivého myšlení, z neuro-lingvistického programování a principů systemických konstelací. Věřím v obrovskou sílu naší představivosti - schopnosti imaginace. Ráda využívám metafory a příběhy pro zřetelnější a hlubší zachycení podstaty věcí. Zajímám se o práci s tělem a energií - a tím je můj přístup ke koučování také charakteristický. Všímám si, jak využíváme podněty ze svého těla, odkud čerpáme energii a jak ji může více uchovávat a rozvíjet. Vedu koučované k zapojování všech smyslů .... a aby to celé dávalo koučovanému SMYSL.


Koučovna se nachází u nám.Míru, v ulici Anny Letenské 7 na Praze 2 - Vinohradech.

Při koučování můžeme využít i příjemný park Riegrovy sady s krásným pohledem na Hradčany.


Koučování často přirovnávám k tanci. Víte proč

A co takhle na koučovací procházka?


Chcete-li svět sebepoznání a koučování objevovat samostatně, mohu vám nabídnout individuální sebekoučovací online kurz CESTA ZA POKLADEM nebo seriál SÍLA A KOUZLO METAFOR.

Dáváte-li přednost studiu knih, můžete se nechat inspirovat publikací PRŮVODCE SVĚTEM KOUČOVÁNÍ A OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE.

Každý měsíc přináším možnost zastavení se a zamyšlení formou KOUČOVACÍ OTÁZKY PRO VÁS.

Nabízím také SUPERVIZI PRO KOUČE, MENTORY A LEKTORY.


"Koučování je cesta."

"Koučování je nacházení vnitřního kompasu."

"Koučování vnímám jako prostor mezi otázkou a odpovědí."

"Koučování je pro mě tanec, pokaždé jiný, a jsem zvědavá, jaký styl tance "na parketě TADY A TEĎ" vznikne."

"Koučování je vědomý přístup k tvoření svého života."

Je mi ctí a radostí provázet klienty hledáním a nacházením jejich vlastních zdrojů a cest k uskutečňování cílů!


KOUČOVÁNÍ JAKO TANEC

"Koučování je tancem - tancem v daném okamžiku. S každým koučovaným má tanec jiný styl, jiný rytmus, tempo, expresi... Někdy se pohybujeme v menším prostoru, někdy i ten největší taneční sál sotva stačí. Podobně jako v tanci je třeba mít na mysli uzemnění, tzv. grounding. Podobně jako tanečník si nejprve pozorně všímá, jaký je parket - jak je velký, jak klouže apod., tak i kouč věnuje pozornost zmapování prostředí, kde se s koučovaným bude pohybovat. Poté kouč vytvoří rámec - prostor a pravidla pro koučování, podobně jako tanečník se postaví do tanečního držení. A do tohoto prostoru zve tanečního partnera - koučovaného. Důležité je vzájemné naladění, tzv. raport, schopnost být TEĎ A TADY, dát prostor pro tvořivost a improvizaci. Pak se snadno dostaví efekt FLOW, kdy vše "tančí" jakoby samo, zlehka a s velkou vnitřní silou."

citace z knihy Crkalová,A.- Riethof,N.: Průvodce světem koučování a osobnostní typologie, Praha, Management Press 2012Pro vaši inspiraci: KOUČOVACÍ OTÁZKY S OBRÁZKY