Čím vás inspiruje jaro?

02.05.2023

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA KVĚTEN: Čím mě inspiruje jaro? Jak se mohu nechat inspirovat jarní přírodou? Vyražte ven a nechte na sebe působit jarní přírodu nebo zavřete oči a představujte si, že stojíte v rozkvetlém parku nebo zahradě. Všímejte si toho, jak jarní příroda působí na vaše smysly. Nechte se vtáhnout do obrazů, barev, tvarů, zvuků, chutí i vůní. Jak můžete sytit svou zásobárnu energie prostřednictvím přírody?

Pusťte si video z cyklu SÍLA A KOUZLO METOAFOR PŘÍRODY,  z tvůrčí dílny Anity a Simony, a nechte na sebe působit otázky. A pokud rádi přemýšlíte s tužkou a papírem v ruce, vytiskněte si náš jarní pracovní list. :-)

Jaro je přímo stvořené pro rozvíjení vědomé všímavosti (mindfulness). Tu můžeme účinně rozvíjet metodou 5 SMYSLŮ. Zastavit se, nadechnout se a zaměřit se na to, co vidíme, slyšíme, vnímáme hmatem, čichem, chutí. Zkuste a budete překvapeni, jak rychle vás tato metoda vrací z hlavy do prožívání svého těla, pocitů a přítomné chvíle TADY A TEĎ ... tedy to plného žití. Zároveň tím posilujete svou energii, rozvíjíte psychickou odolnost a mentální (a tím i fyzické) zdraví.


Zpět na AKTUANITY.