Kouzlo a síla metafor přírody

18.05.2022

Metafory mají velkou sílu a až zvláštní kouzlo. Racionální mysl nás totiž v některých situacích blokuje a právě metafora nám může pomoci rozklíčovat téma trochu jinak ve větší hloubce i šířce. Je to tím, že výrazně oslovuje naše nevědomí a emoční prožívání.  

Metaforám se v životě nevyhnete. I když si jich třeba nevšímáte, i vy je ve svém slovníku máte a používáte je. V našich životech hrají důležitou roli - učí nás, inspirují, pomáhají nám vyjádřit to, pro co těžko hledáme přímá pojmenování.  

V procesu koučování metafory klientovi pomáhají zorientovat se ve své situaci, získat nadhled a vhled do situací. Rozkrývání významu metafor pomáhá pochopit hlubší souvislosti, dívat se na situaci z nových perspektiv, v jiných souvislostech a díky tomu nacházet řešení.

Díky tomu jsou metafory skvělým koučovacím i sebekoučovacím nástrojem. V dialogu vás kouč podpoří zůstat v metafoře, hledat význam a rozvíjet představy. Pro vaši sebekoučovací praxi jsme s kolegyní Simonou Dosedělovou připravily tuto sérii, skrze kterou můžeme být partnerem pro váš vnitřní dialog.

Nabídneme vám otázky, abyste mohli po významu metafor pátrat sami a nacházet jejich význam ve svém životě. Metafory jsou přenesené významy, nečtěte je doslova, buďte hraví a pouštějte se s lehkostí do hloubky.

Tímto vás zveme na cestu inspirace ze světa přírodních metafor a přejeme vám, aby vám to dávalo smysl a aby vás to bavilo. A kdybyste cítili, že na to nechcete být sami, dejte nám vědět.