Podzim a jeho a naše proměnlivost

18.11.2022

Zamyšlení nad ročním obdobím podzimu a proměnlivosti jeho podob - od barevné rozzářené po mlhavou, mrholící... V dalším dílu z cyklu SÍLA A KOUZLO METAFOR se opět můžeme inspirovat přírodou, jejími rytmy a proměnlivostí. Stejně jako ona jsou i naše nálady, myšlenky a emoce proměnlivé a není třeba se za to obviňovat, stresovat se tím. Stačí to jen přijmout a vědět, že vše je v pohybu...Pomáhá přístup všímavé pozornosti (tzv. mindfulness) - zaměřovat se na to, co vnímám (svými smysly, svou myslí a srdcem), jen pozorovat bez posuzování.

Pracovní listy na téma PODZIM naleznete zde: