Super - vize aneb vidět více

05.02.2024

Na mé profesní plavbě je dalším důležitým milníkem - majákem získání mezinárodní akreditace koučů a mentorů ESIA od EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Zároveň je to pro mě závazkem k rozvoji,  ke kultivaci povědomí o supervizi a jejím významu a také k profesionalizaci jak supervizní, tak koučovací / mentorovací praxe.

Supervizi vnímám jako inspirující rozhovor dvou odborníků, vycházím z definice super – vize (vidět víc). Při supervizi nabízím koučům a mentorům PODPORU, INSPIRACI PRO ROZVOJ A NÁHLED na konkrétní situace pomocí kompetencí EMCC a Etického kodexu.

Supervize je jedním z klíčových prvků kontinuálního profesního rozvoje a zároveň nezbytnou podmínkou k akreditacím koučů a mentorů. Přináší nový POHLED, NÁHLED, VHLED, PŘEHLED I NADHLED, a to je vše pro kvalitu práce koučů (a tím i ochranu klientů) a jejich psychohygienu zásadní.

Více o super-vizi s Anitou najdete ZDE.

Zpět na AKTUANITY.