Všímáte si toho, čeho si všímáte?

02.05.2022

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA KVĚTEN:  Čeho si všímáte? A všímáte si toho, čeho si všímáte? :) Jaro je přímo stvořené pro rozvíjení vědomé všímavosti (mindfulness). Tu můžeme účinně rozvíjet metodou 5 SMYSLŮ. Zastavit se, nadechnout se a zaměřit se na to, co vidíme, slyšíme, vnímáme hmatem, čichem, chutí. Zkuste a budete překvapeni, jak rychle vás tato metoda vrací z hlavy do prožívání svého těla, pocitů a přítomné chvíle TADY A TEĎ ... tedy to plného žití. Zároveň tím posilujete svou energii, rozvíjíte psychickou odolnost a mentální (a tím i fyzické) zdraví.