Nekonečná všímavost

23.01.2023

Možné jste si všimli, že jsem na PF 2023 napsala přání šťastné, bezpečné a všímavé plavby rokem 2023. Proč všímavé? Protože se domnívám, že právě všímavost - pozornost tomu, co se děje v nás a kolem nás je předpokladem spokojeného života a také klíčem k efektivitě a koncentraci. Všímavost, tzv. mindfulness je účinnou metodou ke zvládání zátěže, rozvíjení psychické odolnosti a zachování energetické rovnováhy.

Schopnost VŠÍMAVÉ POZORNOSTI NA TO, CO SE DĚJE PRÁVĚ TEĎ A TADY můžeme trénovat v každé chvíli našeho života. V čem tento všímavý přístup spočívá? VĚDOMĚ SE ZAMĚŘIT NA SVÉ SMYSLY, NA TO, CO PROŽÍVÁME, DĚLÁME, NA CO MYSLÍME. "Zaparkovat" bloudivé myšlenky na minulost ("co by, kdyby...") nebo katastrofické scénáře budoucnosti ("a ještě by se mohlo stát, že...) a ZASTAVIT SE U TOHO, CO PRÁVĚ SE DĚJE V TUTO CHVÍLI.


"Minulost je historií, budoucnost je neznámá a přítomnost je dar".

"Chcete-li všechno stihnout, zpomalte."


Jako každá dovednost vyžaduje trénování, tak i u všímavosti můžeme využít několika osvědčených metod. Přijměte pozvání a vyzkoušejte si základní, jednoduché a přitom velmi účinné metody.

CVIČENÍ PĚTI SMYSLŮ

Ať jste kdekoliv, zaměřte se v tuto chvíli na vnímání svých smyslů. S nádechem se rozhlédněte kolem sebe a odpovězte si postupně na tyto otázky:

  • Co vše vidím kolem sebe? Jaké tvary, barvy, předměty...
  • Co vše slyším právě teď?
  • Jak se cítím (fyzicky i psychicky)?
  • Případně ...vnímám nějaký čichový nebo chuťový vjem?

Toto velmi krátké cvičení nás více propojí sami se sebou, uzemní nás a dodá stabilitu. A může být úvodem k dalšímu cvičení, ke kterému využijeme symbol nekonečna, ležaté osmičky, která symbolizuje také rovnováhu. Vezměte si papír a začněte malovat velkou ležatou osmičku, všímejte si, jak se ve svém středu propojuje. A teď pokračujte, avšak s polovičním tempem. PROSTĚ ZPOMALTE... A ještě více zpomalte. Všímejte si, jak tužka klouže po papíře, jaké pohyby vaše ruka dělá. V plném soustředění na tuto činnost rozvíjíme svou schopnost VŠÍMAVOSTI. Můžete otočit směr a malovat osmičku opačně, nebo v různých velikostech. Všímejte si, co se děje ve vaší hlavě, srdci a těle. Pokud se Vám totiž podaří se skutečně do cvičení "ponořit", přestanete vnímat rušivé myšlenky, tělo i pocity se zklidňují. Stačí jen chvilička. A pokud Vaše hlava namítne, nemám tady žádný papír na malování, tak ležatou osmičku malujte jen prstem nebo i jen v představě a buďte zvědaví, co vše to přinese.

Metody všímavosti máte možnost rozvíjet téměř kdykoliv, nepotřebujete k nim žádný speciální prostor, čas, pomůcky. Je jen na vás, zda máte chuť vyzkoušet něco nového a objevovat další zdroje své energie.

Přeji Vám (nejen pro letošní rok) hodně spokojenosti a energie získané z vědomého všímání si tady a teď.