Aktuality Anity

zkráceně Aktuanity :) Na této stránce můžete najít inspiraci, koučovací otázku na každý měsíc a tipy pro seberozvoj na vlnách inspirace a invence. 


Ke květnové koučovací otázce o všímání přináším inspiraci z projektu METAFORY PŘÍRODY, který tvoříme s hravostí a lehkostí s kolegyní Simonou Dosedělovou. Vyrazte ven a nechte na sebe působit jarní přírodu nebo zavřete oči a představujte si, že stojíte v rozkvetlém parku nebo zahradě. Všímejte si toho, jak jarní příroda působí na vaše smysly....

Metafory mají velkou sílu a až zvláštní kouzlo. Racionální mysl nás totiž v některých situacích blokuje a právě metafora nám může pomoci rozklíčovat téma trochu jinak ve větší hloubce i šířce. Je to tím, že výrazně oslovuje naše nevědomí a emoční prožívání.

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA KVĚTEN: Čeho si všímáte? A všímáte si toho, čeho si všímáte? :) Jaro je přímo stvořené pro rozvíjení vědomé všímavosti (mindfulness). Tu můžeme účinně rozvíjet metodou 5 SMYSLŮ. Zastavit se, nadechnout se a zaměřit se na to, co vidíme, slyšíme, vnímáme hmatem, čichem, chutí. Zkuste a budete překvapeni, jak rychle vás tato metoda...

Poznejte sílu psané sebereflexe a seznamte se s metodami "galerie zářivých okamžiků" a "metoda 3 věcí"! Tyto metody výrazně posilují naši psychickou odolnost (resilienci) a doplňují naše zdroje energie.

Zvu všechny HR profesionály a lídry na bezplatný hodinový praktický workshop o rozvoji psychické odolnosti 8.4.2022 nebo 22.4.2022. Proč? Resilience neboli psychická odolnost je základním termínem současné doby, a to jak na úrovni každého jednotlivého člověka, tak na úrovni organizace jakékoli velikosti. Chartered Institute of Personnel and...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA DUBEN: Co si můžete zapsat do svého lodního deníku? Lodní deník pomáhá zachycovat klíčové momenty plavby, zkušenosti z cest a plány na další plavbu. Pro ohlédnutí se za plavbou I. čtvrtletím roku 2022 si poznamenejte: Z čeho čerpám energii aneb co mi dává vítr do plachet? Co mně dělá radost? Za co jsem vděčný/á? Čím jsem...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA MĚSÍC BŘEZEN: Kdo nebo co jsou vaše majáky při vaší plavbě životem? Majáky slouží k tomu, aby pomáhaly při orientaci, upozorňovaly na nebezpečná místa. Podobně jako hvězdy na obloze září a ukazují či potvrzují směr. Jsou silným symbolem. Co symbolizují pro Vás?

K únorové koučovací otázce "Co je vaším kompasem?" představuji pro Vaše zamyšlení a inspiraci videolekci z mého sebekoučovacího programu "CESTA ZA POKLADEM - Seberozvoj s Anitou".

Originální program dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL se skládá z 9 sil. Které to jsou?
Po úspěšném naplnění lednového Základního kurzu DEVĚTSILu vás s Hankou Vykoupilovou srdečně zveme na další otevřené kurzy z tohoto programu. DEVĚTSIL je originální program objevení 9 sil dlouhodobé psychické odolnosti a osvojení strategií, jak je využívat v...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA MĚSÍC ÚNOR: Kompas slouží pro orientaci v často neznámých a měnících se vodách a vlnách. Co je pro vás vaším kompasem? Jaké jsou vaše vnitřní hodnoty a životní priority ? A jak vám pomáhají držet směr vaší plavby životem? Bonusové koučovací cvičení navíc: kdybyste měli vyjmenovat pouze 3-5 pojmů označujících vaše hodnoty a...

Vyplouváme!

14.01.2022

Chcete najít svůj kompas do dnešní doby a posílit stabilitu uprostřed změn? Naučit se techniky zvládání stresu využitelné v každodenní praxi a zaměřit se také na prevenci syndromu vyhoření? Základní ONLINE KURZ DEVĚTSIL- PSYCHICKÁ ODOLNOST začíná 28.1.2022. Zveme Vás na palubu a máme nachystán novoroční dárek - pokud se na kurz přihlásíte s dalším...

KOUČOVACÍ OTÁZKA NA MĚSÍC LEDEN: Právě k Vám připlouvá první "vzkaz v lahvi" nového roku, a v něm se skrývá otázka: JAKÉ VLNY SI VYBERETE / VYBÍRÁTE? Na začátku nového roku se často mluví o novoročních předsevzetích. Přiznám se, že nemám to slovo moc ráda, a také praxe ukazuje nízkou pravděpodobnost plnění tzv. předsevzetí. Začátek roku je také čas...

Do nového roku 2022 vám přeji šťastnou plavbu ve zdraví a psychické pohodě! Kompas pro vnímání vnitřních hodnot a priorit, pevné držení kormidla ve svých rukou, vědomí majáků, pomáhajících bezpečně držet směr, čas pro kotvení v přístavu a dobrý vítr do plachet! Objevujme poklady v sobě a kolem sebe! Jaké poklady jste objevili v roce 2021? ...